روند انصراف اصولگرایان خارج از لیست در اصفهان ادامه دارد؛

نهضت«انصراف به نفع اتحاد»، هم خدمت است و هم تکلیف

«انصراف به نفع اتحاد»، این استراتژی جدید اصولگرایان است، تاکتیکی که می‌تواند وحدت حداکثری و بالا رفتن شانس موفقیت این جریان در انتخابات پیش رو را به دنبال داشته باشد.

آخرین اخبار