سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

کشف داروی مخدر در یک عطاری شهر اصفهان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در بازرسی از واحدهای عطاری، شاهد کشف مقادیر قابل توجهی از داروی مخدر در یک عطاری بودیم که آن واحد پلمب و متخلف به دستگاه قضایی معرفی شد.

آخرین اخبار