سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان:

استفاده از توانمندی‌های زنان سبب تحقق اهداف فرهنگی شهر می‌شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای عملی شدن و اجرایی شدن و تحقق بسیاری از اهداف فرهنگی نه تنها در شهرمان بلکه در کشورمان نیازمند استفاده از تمام ظرفیت و توانمندی زنان در عرصه‌های مختلف هستیم.

آخرین اخبار