در گفت‌وگو با همسر شهد مدافع حرم مطرح شد؛

روایت تکان‌دهنده توهین فائزه هاشمی به یک همسر شهید

همسر شهید مدافع حرم کجباف گفت:در اثنایی که منتظر تمام شدن سخنرانی فائزه هاشمی و طرح سوال خود بودم، یکی از محافظان او ناگهانی از پشت با تمام قوا مرا هل داد گویی که قصد پایین انداختن مرا از سن داشت!

آخرین اخبار