سخنرانی جنجالی روحانی چگونه رسانه‌های ضدانقلاب را سر ذوق آورد؟ / تصاویر

سخنان رئیس‌جمهور در همایش استانداران که درباره شورای نگهبان، مورد استقبال رسانه‌های ضدانقلاب از جمله بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا و … قرار گرفت و این رسانه‌ها به طور گسترده این سخنان را پوشش دادند.

آخرین اخبار