مهدی نجفی:

احترام به اهل بیت(ع)، نقطۀ فراق جناب حرّ و فتنه گران

سران فتنه دقیقاً خلاف جناب حرّ که از آغاز ملاقات با امام حسین(ع) به انحاء مختلف ادب و احترام به امام را سرلوحۀ کار خود قرار داد رفتار نمودند.

آخرین اخبار