به دنبال سخنان اخیر رئیس جمهور؛

سراب برجام؛ سناریوی «ناجی نمایی» دولت برای رفع بحران اقتصادی ملت

در حالی آقای روحانی از برجام دو دم می زند که باید گفت که به اذعان نخبگان اقتصادی کشور به خیر برجام در رفع مشکلات اقتصادی ملت هیچ امیدی نیست.

آخرین اخبار