سدی که هنوز نشکسته است؛

اجرای تعهدات فراتر از برجام در قبال کارشکنی آمریکا چه معنایی دارد؟

درحالی آمریکایی‌ها در باز کردن سوئیفت دبه کرده و بانک‌های بزرگ اروپایی در هراس از جریمه‌های سنگین تراکنش‌های مالی با ایران را انجام نمی‌دهند که بنابر سخنان آمانو دولت در عمل به مفاد برجام موافقت کرده فراتر از تعهدات عمل کند.

آخرین اخبار