وزیر کار:

یارانه این ماه ظرف ۴۸ ساعت آینده پرداخت می‌شود

وزیر کار با اشاره به این که از محل آزاد شدن هدفمندی یارانه‌ها صرفا بخش یارانه نقدی باقی‌مانده است گفت: یارانه نقدی این ماه ظرف ۴۸ ساعت آینده پرداخت می‌شود.

آخرین اخبار