سحر زکریا: بعد از 21 سال خانه نشین شده ام/ نابازیگرها نقش های اول را می خرند

سحر زکریا گفت: متاسفانه باید بعد از 21سال کار و زحمت در عرصه بازیگری خانه نشین شوم و ببینم که افرادی که ربطی به این حرفه ندارند،نقش اول بازی می کنند.

آخرین اخبار