گزارش؛

از سحرخوانی اصفهانی‌ها در ماه میهمانی خدا تا زورخانه‌گردی پهلوانان و دستگیری از نیازمندان

ماه مبارک رمضان برای اهالی استان اصفهان همچون دیگر مردم کشورمان، آمیخته با رسوم مذهبی و سنت‌های اصل ایرانی است.

آخرین اخبار