یک فیزیوتراپیست هشدار داد؛

آسیب ستون فقرات در دوران کرونا/ورزش خانگی را جدی بگیرید

دانشیار گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، نسبت به آسیب های ستون فقرات در دوران کرونا هشدار داد و گفت: ورزش خانگی

آخرین اخبار