مدیرکل هواشناسی

استودیو خبری تخصصی هواشناسی در اصفهان احداث می شود

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان از ساخت استودیو مجهز خبری برای رفع محدودیت ها در صدا وسیما خبر داد.

آخرین اخبار