مسئول بسیج شهید هاشمی نژاد:

هدف اصلی یادواره زنده نگه داشتن یاد شهدا است

مسئول بسیج شهید هاشمی نژاد گفت: یادواره ی شهدا با هدف زنده نگه داشتن خون شهدا و اهداف خاص آنها برگزار میشود.

آخرین اخبار