رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان تاكيد كرد:

خانواده با محوريت مادر، سنگر اول مبارزه با مواد مخدر/هنجارهاي ماهواره را قبول نمی كنيم

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان در مورد نقش خانواده در راستای جلوگیری از شیوع اعتیاد گفت: خانواده با محوريت مادر با شناخت از فرزند یا عضو این خانواده عاملی در راه پیشگیری و نجات از دام اعتیاد است.

آخرین اخبار