سردار سلیمانی در کرمان:

همه ظالمان در ظلم هم شریک هستند / ستمگران عاقبتی جز نابودی ندارند

فرمانده نیروی قدس گفت: همه ظالمان در ظلم هم شریک هستند مانند داعش و کسانی که داعش را ایجاد کردند.

آخرین اخبار