کار و تلاش اقتصادی از دیدگاه امام صادق(ع)

ششمین ستاره آسمان ولایت در تفسیر آیه «و علی الله فلیتوکل المتوکلون»(19) فرمود: «بارزترین مصداق انسان‌های متوکل، کشاورزان هستند.»

آخرین اخبار