توسط تخت فولاد برگزار می‌شود

کشف ستاره‌های انقلابی ناشناخته/ مرور خاطرات روزهای گرم انقلاب

دهه فجر امسال بهانه‌ای است تا به منظور شناخت 29 شهید انقلاب مدفون در تخت فولاد برنامه‌های این مرکز معرفی شود.

آخرین اخبار