با هدف تبیین برنامه ها:

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد 9 دی کوهپایه برگزار شد

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد 9 دی و دهه مبارک فجر در بخشداری کوهپایه با حضور مسئولین منطقه برگزار شد.

آخرین اخبار