معاون اداره‌کل آموزش و پرورش اصفهان مطرح کرد/

کمبود ۴ هزار معلم در مقطع ابتدائی اصفهان

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی اداره‌کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: کمبود ۴ هزار معلم در مقطع ابتدائی اصفهان از مشکلات این استان در تأمین معلمان به شمار می‌رود.

آخرین اخبار