ستاد هماهنگی روز قدس کوهپایه تشکیل شد

ستاد هماهنگی روز قدس بخش کوهپایه با حضور مسئولان بخش به منظور حضور باشکوه مردم برگزار شد.

آخرین اخبار