در جلسه بزرگداشت دفاع مقدس جرقویه سفلی مطرح شد:

مناسبت های سال را در راستای هم به درستی اجرا کنیم

بخشدار جرقویه سفلی در جلسه هماهنگی ستاد گرامی داشت دفاع مقدس گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام شود که توجه به یکی از این دو موضوع دیگری را تحت شعاع قرار ندهد.

آخرین اخبار

تبلیغات