ستاد نوروزی جلگه تشکیل جلسه داد

بخش جلگه با برگزاری جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی آماده میزبانی از گردشگران و مسافران نوروزی شد.

آخرین اخبار