در ستاد نوروزی جرقویه علیا مطرح شد؛

پیشگیری بهترین گزینه در برابر آسیب های اجتماعی/ برگزاری نماز جماعت در اولویت برنامه فرهنگی ایام نوروز

بخشدار بخش جرقویه علیا گفت: با ایجاد روحیه بسیجی بتوان در حد امکان از مسافران نوروزی به بهترین نحو پذیرایی کرد و می طلبد تا همکاری بین ارگانی به مراتب بالا رود.

آخرین اخبار