در ستاد برگزاری نماز جمعه شهر نصرآباد در سال 94 مطرح شد:

نقاط قوت و ضعف در جلسات ستاد نماز جمعه دنبال شود

امام جمعه شهر نصرآباد گفت: در جلسات ضمن ضمن ارائه گزارش فعالیت های صورت گرفته و بررسی نقاط قوت و ضعف اقدامات، برای مناسبت های پیش رو برنامه ریزی شود تا بتوان بهترین استفاده را برد.

آخرین اخبار