در جلسه ی ستاد نماز شهر اژیه مطرح شد:

خادمی، بهترین پاداش خداوند به اعضای ستاد نماز جمعه است

جلسه اعضا ستاد برگزاري نماز جمعه شهر اژيه با حضور حجت الاسلام صالحيان رياست شوراي سياست گذاري ائمه جمعه استان اصفهان در سالن اجتماعات شهرداري اژيه تشكيل شد.

آخرین اخبار