مسئول تشکیل ستاد ویژه احیاء زاینده رود

ساختار ملی ستاد نجات زاینده رود در حال شکل گیری است

مسئول تشکیل ستاد ویژه احیاء زاینده رود گفت: ساختار ملی و استانی ستاد نجات زاینده رود در حال شکل گیری است.

آخرین اخبار