دبیر ستاد مرکزی و مرکز ملی اطلاع رسانی داروها و سموم

تهیه داروهای کمیاب و دریافت اطلاعات مسمومیت‌ها با ارسال پیامک به ۱۴۹۰

دبیر ستاد مرکزی و مرکز ملی اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو ؛ روش تهیه داروهای کمیاب و همچنین، دریافت اطلاعات مسمومیت‌ها را با ارسال پیامک به شماره ۱۴۹۰ تشریح کرد.

آخرین اخبار