هشدار رئیس شورای شهر به گروه‌ها و احزاب سیاسی

اخلاق انتخاباتی را رعایت کنید/ حق پیگیری قانونی از تخریب گران را برای خود محفوظ می‌دانیم

امینی با اشاره به برخی از تخریب‌هایی که در مورد دستاوردهای این شورا مطرح می‌شود،‌ تصریح کرد: اگر اقدام‌های غیرقانونی و خلاف واقع توسط افراد و گروه‌ها ادامه پیدا کند به‌منظور صیانت از جایگاه شورای اسلامی شهر اقدام‌های قانونی را انجام خواهیم داد.

آخرین اخبار