معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

«مساله اعتیاد» به کتاب‌های درسی مدارس رسید

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر لزوم آگاه‌سازی دانش‌آموزان نسبت به اعتیاد و پیامدهای ناشی از آن تاکید کرد و از تغییرات محتوای پیشگیری از اعتیاد در کتب درسی برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

آخرین اخبار