رییس کمیته امداد جرقویه خبر داد:

اجرای طرح ستاد عقیقه در مرکز نیکوکاری حسن آباد

رئیس کمیته امداد امام خمینی جرقویه از اجرای طرح ستاد عقیقه با همکاری مرکز نیکوکاری حسن آباد خبر دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات