مسئول تشکل‌های تبلیغات اصفهان

“ستاد سامان‌دهی شئون فرهنگی” اصفهان تشکیل شد

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات استان اصفهان گفت: ستاد سامان دهی شئون فرهنگی به‌طور کامل برنامه‌های فرهنگی و مذهبی استان را رصد می‌کند و با رویت هر گونه انحرافی برخوردهای لازم را انجام می‌دهد.

آخرین اخبار