سال آینده

۷۰۰ میلیون تومان برای کمک به نیازمندان استان اصفهان اختصاص می یابد

استاندار اصفهان گفت: استانداری در سال آینده مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان برای کمک به فقرا و محرومان استان اختصاص می دهد.

آخرین اخبار