مدیرعامل ستاد دیه کشور:

اصفهان در رتبه دوم شمار زندانی/ ۱۲ هزار زندانی غیرعمد در کشور وجود دارد

مدیرعامل ستاد دیه کشور در خصوص آمار زندانیان جرایم غیرعمد گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۱۹۳ زندانی غیرعمد در سراسر کشور وجود دارد که مبلغی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان برای آزادی آنان نیاز است.

آخرین اخبار