پالس‌هایی برای تشدید فشار بر ایران؛

تشکیلات بهاییت؛ از ادعای عدم مداخله در سیاست تا پیوند تاریخی با صهیونیسم

دیدار فرزند یکی از شخصیت‌های نظام با اعضای فرقه بهاییت حکایت از برنامه سران این تشکیلات در سرزمین‌های اشغالی و ستاد جنگ تبلیغاتی آن دارد تا از حربه «جنجال‌سازی» و «مظلوم‌نمایی» استفاده کند و در اجرای فرمان از پایتخت‌های غربی، به این بهانه فشارهای بین‌المللی و حقوق بشری را بر ایران افزایش دهد.

آخرین اخبار