در استانه فرا رسيدن نوروز

ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي در جرقويه عليا تشکیل شد

بخش جرقويه عليا با تشكيل ستاد تسهيلات نوروزي آماده پذيرايي از مسافران و گردشگران نوروزي شد.

آخرین اخبار