یادداشت تحریریه:

برنامه سبک زندگی قرآنی در سیمای اصفهان حرکتی رو به جلو

برنامه سبک زندگی قرآنی با رویکرد مثبت در سیمای اصفهان همزمان با ماه مبارک رمضان پا نهاد و علی رغم برخی مشکلات در نبود زمان دقیق اجرا با قوت به راه خود ادامه می دهد.

آخرین اخبار