ستاد دهه فجر محمدآباد برگزار می کند:

مسابقه بزرگ پیامکی رهروان نور

ستاد برگزاری دهه فجر شهر محمدآباد در اقدامی ابتکاری به عاشقان پیامبر(ص) پیوست.

آخرین اخبار