در ستاد اوقات فراغت بن رود مطرح شد:

موازی کاری در بحث اوقات فراغت، کمبودهای موجود را پر نمی کند

مسئول منطقه کانون های مساجد بن رود گفت: با بررسی فعالیت‌های گروه‌های دیگر در مساجد و همچنین برنامه ریزی برای کانون‌های فرهنگی هنری در مساجد از تکرار مسیرهای گذشته و موازی کاری جلوگیری کرده و خلا و کمبود فعالیت‌ها را پرکنیم.

آخرین اخبار