در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر نصرآباد مطرح شد؛

فرهنگ شناخت معروفات، در پیشگیری از منکرات امری ضروریست

جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهر نصرآباد با حضور اعضا به ریاست امام جمعه شهر نصرآباد با پیگیری مسائل بومی در رابطه با موضوع مذکور، برگزار شد.

آخرین اخبار