در ستاد امر به معروف و نهي از منكر بن رود مطرح شد؛

بي تفاوتي، مادر همه منكرات است/ صنعت گردشگری به صورت اسلامی مطرح شود

دبیر ستاد احیاء گفت: منشوری تحت عنوان قوانین ویژه بومگردی یا منطقه گردشگری تدوین شود تا بتوان قدمی مثبت در راه گسترش امر به معروف برداشت.

آخرین اخبار