امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه سفلی:

خوبی ها را در ستاد امر به معروف و نهی از منکر نشر دهیم

امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه سفلی در نماز جمعه این هفته گفت: فلسفه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ترویج خوبی ها و نشان دادن قبح زشتی ها از طریق کارهای فرهنگی می باشد.

آخرین اخبار