وزیر کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان شرکت می‌کند

رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه شورای تأمین استان اصفهان که امروز تشکیل می‌شود حضور پیدا می‌کند.

استاندار اصفهان:

تخصیص زمین نقطه توقف طرح توسعه فرودگاه شهید بهشتی است/ پیگیری آخرین روند پیشرفت اصفهان با حضور وزیر اقتصاد

استاندار اصفهان نقطه توقف طرح توسعه فرودگاه شهید بهشتی را مسأله تخصیص زمین دانست.

آخرین اخبار

تبلیغات