گزارش تصویری

همایش زکات بخش جلگه به روایت عکس

با حضور گسترده کشاورزان بخش جلگه، همایش زکات در امامزاده طالجرد شهر اژیه برگزارشد.

آخرین اخبار

تبلیغات