قیصریان

بازی با علایق دینی مردم در شبکه های جعلی ماهواره

مدیر برنامه‌ریزی ستاد احیای امر به معروف گفت: برخی شبکه‌های ماهواره‌ای با سوءاستفاده از علاقه مردم به دین و اهل‌بیت(ع) اهداف شومی مانند رسوخ غیرمحسوس در اعتقادات مذهبی ملت را دنبال می‌کنند.

آخرین اخبار