در سال جاری صورت می‌گیرد

آموزش‌های عمومی امر به معروف برای 10 هزار نفر از کارمندان اصفهان

رئیس ستاد احیای امر به معروف‌ و نهی از منکر شهرستان اصفهان گفت: در سال جاری آموزش‌های عمومی امر به معروف برای 10 هزار نفر از کارمندان ادارات پیش‌بینی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات