دهه كرامت بهترين فرصت ترويج محبت اهل بيت(ع)

معاون فرهنگي ستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر استان اصفهان گفت: دهه كرامت بهترين فرصت ترويج محبت اهل بيت(ع) است.

آخرین اخبار