معاون ستاد امر به معروف اصفهان:

۲۲۰ شورای امر به معروف در مدارس اصفهان راه‌اندازی می‌شود

معاون ادارت و سازمان‌های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اصفهان گفت: امسال ۲۲۰ شورای دانش‌آموزی امر به معروف در مدارس اصفهان راه‌اندازی می‌شود.

آخرین اخبار