امام جمعه موقت ورزنه تاکید کرد:

لزوم ورود مسئولان برای حل مشکل مسکن در ورزنه

امام جمعه موقت ورزنه گفت: نبود مسکن تبدیل به معضل بسیار بزرگی برای جوانان ورزنه شده است.

آخرین اخبار