امام جمعه اصفهان:

ساخت مسجد در روستاهای اصفهان باید عملیاتی شود

امام جمعه اصفهان گفت: ساخت مساجد جدید در اصفهان باید بر اساس تراکم جمعیتی صورت گیرد و با توجه به کمبود مسجد در برخی روستاهای استان، ساخت مسجد در روستاهای اصفهان باید عملیاتی شود.

با نیت ساخت مسجد

قطعه زمینی در یزدان‌شهر نجف‌آباد وقف شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف‌آباد از وقف جدیدی با نیت ساخت خانه عالم و مسجد خبر داد.

آخرین اخبار